კონფიდენციალურობის პოლიტიკა/საკონტაქტო ინფორმაცია

სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ნახევარი წლის ცხოვრების მოგზაურობის წიგნი და სიარულის დროს ჭამის გურმანი რუკა(შემდგომში „ეს საიტი“) კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და პასუხისმგებლობის უარყოფა არის შემდეგი.

პირადი ინფორმაციის გამოყენების მიზნის შესახებ

ამ საიტზე შეიძლება მოგეთხოვოთ შეიყვანოთ პერსონალური ინფორმაცია, როგორიცაა თქვენი სახელი და ელფოსტის მისამართი შეკითხვის დროს.

მიღებული პერსონალური ინფორმაცია გამოყენებული იქნება მხოლოდ აუცილებელი კომუნიკაციისთვის და არ იქნება გამოყენებული სხვა მიზნებისთვის.

რაც შეეხება პერსონალური ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნებას

შეძენილი პერსონალური ინფორმაცია სათანადოდ იმართება და არ იქნება გამჟღავნებული მესამე პირებისთვის, გარდა შემდეგი შემთხვევებისა.

・თუ მიღებულია პირის თანხმობა
・როდესაც გამჟღავნება კანონით არის მოთხოვნილი

ქუქიების გამოყენების შესახებ

ეს საიტი იყენებს ქუქიებს რეკლამის გავრცელებისა და წვდომის ანალიზისთვის.

ქუქი-ფაილები იდენტიფიცირებს თქვენს ბრაუზერს, მაგრამ ანონიმურობა შენარჩუნებულია, რადგან კონკრეტული პირების იდენტიფიცირება შეუძლებელია.

თუ არ გსურთ ქუქიების გამოყენება, შეგიძლიათ გამორთოთ ქუქიები თქვენი ბრაუზერიდან.

რეკლამის განაწილების სერვისების შესახებ

ეს საიტი იყენებს სარეკლამო სერვისებს, რომლებსაც ავრცელებენ მესამე მხარეები რეკლამის ჩვენებისთვის.

მესამე მხარის მოვაჭრეები იყენებენ ქუქი-ფაილებს თქვენი ინტერესებიდან გამომდინარე პერსონალიზებული რეკლამების საჩვენებლად.

პერსონალიზებული რეკლამა არისრეკლამის პარამეტრებიშეგიძლიათ გამორთოთ ის. ასევე,www.aboutads.infoთქვენ შეგიძლიათ გამორთოთ ქუქიები მესამე მხარის მომწოდებლებისგან.

წვდომის ანალიზის ინსტრუმენტის შესახებ

ეს ვებსაიტი იყენებს Google Analytics-ს ინფორმაციის წვდომის გასაანალიზებლად.

ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს წვდომის ინფორმაციის გასაანალიზებლად. თქვენ ასევე შეგიძლიათ უარი თქვათ წვდომის ინფორმაციის შეგროვებაზე ქუქიების გამორთვით.

Google-ის მონაცემთა შეგროვებისა და დამუშავების სისტემის შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთაქを ご 覧 だ さ い.

免責 事項

ეს საიტი არ იღებს პასუხისმგებლობას გამოქვეყნებული შინაარსით მიყენებულ ზიანს.

ჩვენ ვცდილობთ მივაწოდოთ რაც შეიძლება ზუსტი ინფორმაცია თითოეულ კონტენტზე, მაგრამ არ ვიძლევით გარანტიას სიზუსტისა და უსაფრთხოების შესახებ.

გარდა ამისა, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი სხვა დაკავშირებული საიტების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე და სერვისებზე.

საავტორო უფლებები

ამ საიტზე განთავსებული ტექსტისა და სურათების საავტორო უფლება ეკუთვნის ოპერატორს.

ტექსტი, სურათები და მთელი შინაარსი ამ ვებსაიტზე დაცულია საავტორო, პორტრეტის უფლებებით და ა.შ. აკრძალულია უნებართვო გამოყენება ან რეპროდუქცია.

ამ საიტზე განთავსებული სურათების ან ტექსტის ციტირებისას გთხოვთ ნათლად მიუთითოთ წყარო. თუ აღმოვაჩენთ არასანქცირებულ რეპროდუქციას, ჩვენ მივმართავთ სამართლებრივ მოქმედებას. ჩვენ გამოვიყენებთ პრეტენზიებს საავტორო უფლებებით დაცული მასალების უნებართვო გამოყენების, ზიანის ანაზღაურების და ა.შ.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე პრობლემა სტატიის ან გამოქვეყნებული სურათების შინაარსთან დაკავშირებით, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ შესაბამის უფლებების მფლობელებს უშუალოდ საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებით. ჩვენ გიპასუხებთ დადასტურების შემდეგ.

ცვლილებები კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში

ამ ვებსაიტმა შეიძლება დროდადრო განიხილოს ეს პოლიტიკა და შეცვალოს იგი წინასწარი გაფრთხილების გარეშე კანონებისა და რეგულაციების ამოქმედების ან გადასინჯვის გამო.

ამ პოლიტიკის ცვლილებები ძალაში შევა, როდესაც შეცვლილი პოლიტიკა განთავსდება ამ ვებსაიტზე ან ხელმისაწვდომი გახდება ნებისმიერი სხვა საშუალებით სანახავად.

საკონტაქტო მისამართი აქ

1@asia-traveler.asia